Systemisch werk

Systemisch kijken naar ´de dingen´ is een andere manier van kijken.Kijken naar het grote geheel waar je onderdeel van bent; denk aan je familie van herkomst, het belangrijkste systeem waar we deel van uitmaken.

 

Waarom zou je daarin werken?

Omdat gebleken is dat je daarin echt iets kunt oplossen voor jezelf. En ten tweede geeft het je inzichten die je niet op een andere manier kunt verkrijgen.

Verstrikkingen (zoals we dat noemen) in het systeem blijven bestaan en worden steeds opnieuw doorgegeven aan volgende generaties. Totdat…het wordt opgelost. Want systemen houden zichzelf in balans. Een voorbeeld: als binnen een familie niet werd gesproken over een abortus, dan werd dit kind niet gezien. Het mocht er niet zijn. Een kind dat later geboren is, kan zich onbewust identificeren met het geaborteerde kind. Onbewust kan deze persoon continue het gevoel hebben dat het er niet mag zijn en daar zijn hele leven mee worstelen. Op het moment dat het geaborteerde kind wordt erkend, zal ook de persoon in kwestie zich weer vrij en welkom kunnen voelen.

Werken met een systeem

De systemische werkvorm die ik gebruik is de (familie-)opstelling.  Een werkvorm die aan populariteit wint. En niet voor niets. In een opstelling laten we (een deel van) het systeem ontstaan. Het ontvouwt zich als het ware.

Systemisch werk met paarden

Ik werk altijd met paarden. Paarden werken van nature systemisch; zij zijn aangesloten op het grotere geheel. In het veld volgen we de bewegingen en gedragingen van de paarden.

Paarden laten zien welke elementen in het systeem onder druk staan. Deze elementen worden vervolgens opgesteld in de vorm van representanten (mensen) die een plek krijgen in het veld. Zij worden op dat moment onderdeel van het systeem en zullen zich gewaarworden van wat zich in het systeem voordoet.  Representanten geven op deze manier veel informatie. De balans in het systeem kan hersteld worden door middel van een interventie; een ingreep waarbij iets veranderd wordt ten opzichte van hoe het feitelijk is. Dit kan wezenlijk veranderingen te weeg brengen bij de cliënt en in zijn systeem.

Een verstoring in het systeem wordt keer op keer doorgegeven aan volgende generaties totdat er een verschuiving plaatsvindt. Een cliënt ervaart na een opstelling vaak ruimte en vrijheid.

Ervaren?