Teamcoaching vanuit systemisch perspectief

Droom je van een team waarin iedereen zijn plek inneemt en elkaar’s kwaliteiten ziet?

 

Paarden stellen het belang van de kudde voor hun individuele belang. Daarin verschillen zij van mensen. Binnen de kudde gelden ordeningsprincipes (ieder paard kent zijn plek) en paarden voelen daarin feilloos aan waar potentieel gevaar dreigt binnen de kudde of daarbuiten.

Als we met paarden en teams werken, werken we altijd op een systemische laag. (zie ook systemisch coachen) Dat houdt in dat we uitzoomen op het team als geheel en niet inzoomen op de individuele teamleden.

Ervaar als team samen met de paarden hoe de dynamiek en energie veranderen op het moment dat je met z’n allen op de juiste frequentie zit. Dat is waar het paard jullie in begeleidt.

Niet binnen de muren van het bedrijfspand, maar buiten in het veld. Voel hoe het is als de energie echt gaat stromen binnen je team.

Ervaar wat je als teamlid (bewust of onbewust) voelt bij de gezamenlijke opdracht.  Gaat het team er helemaal voor en kan de energie vrij stromen? Of zit er ergens een knik in de tuinslang?

Wat gebeurt er als collega’s ja zeggen, maar diep van binnen twijfel of weerstand ervaren? Dit gaat voorbij aan het verstand en wordt door mensen vaak niet opgepikt.  Een paard voelt dit direct en zal aan het werk gaan om de kuddedynamiek te herstellen.

Paarden nemen waar wat (onbewust) aanwezig is in het team. Je zult ervaren dat het benoemen en uitspreken van zaken er toe leiden dat het team in beweging kan komen.

 

equirene-teamcoaching

Het team krijgt inzicht in:

  • De krachten die spelen binnen het team
  • Ieder’s plek in het team
  • De plek van het team binnen het grotere geheel
  • Verbinding binnen het team
  • Mogelijke onderstromen
  • Verbinding met het gezamenlijke doel of strategie
  • De effecten van bepaalde bewegingen